Om foreningen Træ i Byggeriet

Træ i Byggeriet er en forening med 26 danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Om os
Træ i Byggeriet er en forening med 26 danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes blandt andet det negative klimaaftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Med vores skandinaviske nabolande som forbillede bør anvendelsen af træ i dansk byggeri løftes fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

 

Værdigrundlag
Gennem en fælles dagsorden vil vi øge anvendelsen af træ i byggeriet samt udbrede kendskabet til træets mange bæredygtige og æstetiske egenskaber. Foreningens medlemmer repræsenterer alle afkroge af træ- og byggeindustrien, og vi har forenet kræfterne om en fælles mission, der skal sætte det mest bæredygtige byggemateriale på dagsordenen. Det er nemlig afgørende for vores globale klimamål.

 

Mission
En bred gruppe af danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet har etableret Træ i Byggeriet for at formulere en fælles dagsorden for trævirksomhederne, udforme budskaber og levere dem effektivt til markedet ved at forene de ressourcer og den viden, hver virksomhed råder over til en fælles indsats.

 

Vision
Med Træ i Byggeriet vil vi øge træets betydning for byggeriet samt dets anvendelse og derved reducere CO2-udledning fra byggematerialer og konstruktioner samt skabe sunde, attraktive og bæredygtige bygninger til gavn for brugerne, klimaet og medlemsvirksomhederne.

Foreningens
bestyrelse

Nyheder fra
træ i byggeriet

Få de seneste nyheder fra træindustrien og byggebranchen her. Vi holder dig opdateret på den bæredygtige udvikling inden for byggeriet, træ som byggemateriale, nyheder fra vores medlemsvirksomheder og meget mere.

Nyhed, 03. juni 2020

- Forslag til klimaindsatser er uambitiøse

Synet på byggeriet er for snævert, der mangler fokus på materialers klimapåvirkning, og indførelsen af grænseværdier for bæredygtighedsklasserne er uambitiøse. Det er nogle af de kritikpunkter, foreningen Træ i Byggeriet har til rapporten ”Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren” og boligministerens nye ”Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse”.

Nyhed, 01. juni 2020

Lokalplaner hæmmer byggeriets bæredygtige udvikling

Mere byggeri i træ. Det er et af forslagene i Klimarådets netop offentliggjorte rapport, som skal vise vejen til Folketingets mål om at reducere landets udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030. I den forbindelse opfordrer foreningen Træ i Byggeriet til, at man blandt andet retter fokus mod landets lokalplaner, som i flere områder begrænser træbyggeriets vækst og holder byggeriet i sit konventionelle spor.

Nyhed, 13. marts 2020

Studenter-bevægelse vil have øgede klimakrav til byggeriet

Den Grønne Studenterbevægelse har taget initiativ til et borgerforslag, der stiller øgede klimakrav til den danske byggesektor. Ifølge forslaget skal der indføres et CO2-loft for nybyggeri, byggematerialers miljøpåvirkning skal reguleres, og så skal det være lettere at bygge i træ. Foreningen Træ i Byggeriet bakker op om forslaget, der har potentiale til at accelerere byggebranchens grønne omstilling.

Nyhed, 04. marts 2020

Sangberg: Træ rummer et utal af fordele

Udover store klimagevinster rummer træ også mange byggetekniske fordele, der blandt andet åbner for helt nye arkitektoniske muligheder og et bedre indeklima. I Danmark er potentialet dog endnu uforløst, og tiden er derfor inde til, at vi lader træ vokse frem i byggesektoren, lyder opfordringen fra foreningen Træ i Byggeriet og arkitektvirksomheden Sangberg.

;