Træ i Byggeriet
- Velkommen til foreningen

Læs mere om os

Download Rambølls nye, uvildige rapport om miljøbesparelser ved træbyggeri

Nyhed, 09. marts 2023

EPD'er er ikke en garanti for at undgå greenwashing

Siden årsskiftet har det været et lovkrav, at alle byggerier omfattet af energirammen skal underkastes en LCA-beregning (livscyklusvurdering), og leverandører af byggematerialer på det danske marked skal indstille sig på at kunne levere miljøvaredeklarationer, EPD’er, på de produkter, der indgår i byggeriet. Formålet med lovgivningen er at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning, og dansk byggeri har virkelig taget initiativerne til sig. Den udvikling glæder vi os over og bakker op om i Træ i Byggeriet. Men som det er i dag, giver EPD’erne rig mulighed for greenwashing, og vi mener derfor, at tiden er moden til at tage det næste skridt mod et mere ”ægte” bæredygtigt byggeri.

Nyhed, 06. marts 2023

Svanemærkets forbud mod tropisk træ: Svanen gør regnskoven en bjørnetjeneste

Tilbage i 2016 gjorde Svanemærket regnskoven en bjørnetjeneste ved at offentliggøre en forbudsliste over træarter, der de facto forbød brugen af kommercielle tropiske arter i svanemærkede produkter. Svanen er fortsat en dybt relevant ordning, men bør i lyset af den historiske aftale indgået ved den seneste COP15 i Canada tage sin forbudsliste op til revision.

Nyhed, 02. februar 2023

Træbeklædning vinder frem i dansk byggeri

Antallet af danske byggerier beklædt med træ er steget de seneste 10 år, viser en ny opgørelse fra foreningen Træ i Byggeriet. Men selvom mængden af træbeklædning er vokset med 11 procent det seneste årti, så har det ikke rykket markant ved træbeklædningens andel i den samlede facademasse. Ifølge Træ i Byggeriet vidner det om, at den grønne omstilling af dansk byggeri bør accelereres.

Anvendelsen af træ i byggeriet skal øges

Anvendelsen af træ i dansk byggeri bør løftes fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030. Det er et ambitiøst mål, som vi mener kan løses ved at forene vores ressourcer og viden i en fælles indsats.

Byggeriet er en af de største klimasyndere

Det skyldes blandt andet det negative aftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet end tilfældet er i dag.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

 

 

Vi tæller 30
medlemmer

Vi repræsenterer forskellige dele af træbyggeriet. Fælles for os alle er visionen om at øge anvendelsen af træ som bæredygtigt byggemateriale.

Nyheder fra
træ i byggeriet

Få de seneste nyheder fra træindustrien og byggebranchen her. Vi holder dig opdateret på den bæredygtige udvikling inden for byggeriet, træ som byggemateriale, nyheder fra vores medlemsvirksomheder og meget mere.

Nyhed, 09. marts 2023

EPD'er er ikke en garanti for at undgå greenwashing

Siden årsskiftet har det været et lovkrav, at alle byggerier omfattet af energirammen skal underkastes en LCA-beregning (livscyklusvurdering), og leverandører af byggematerialer på det danske marked skal indstille sig på at kunne levere miljøvaredeklarationer, EPD’er, på de produkter, der indgår i byggeriet. Formålet med lovgivningen er at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning, og dansk byggeri har virkelig taget initiativerne til sig. Den udvikling glæder vi os over og bakker op om i Træ i Byggeriet. Men som det er i dag, giver EPD’erne rig mulighed for greenwashing, og vi mener derfor, at tiden er moden til at tage det næste skridt mod et mere ”ægte” bæredygtigt byggeri.

Nyhed, 06. marts 2023

Svanemærkets forbud mod tropisk træ: Svanen gør regnskoven en bjørnetjeneste

Tilbage i 2016 gjorde Svanemærket regnskoven en bjørnetjeneste ved at offentliggøre en forbudsliste over træarter, der de facto forbød brugen af kommercielle tropiske arter i svanemærkede produkter. Svanen er fortsat en dybt relevant ordning, men bør i lyset af den historiske aftale indgået ved den seneste COP15 i Canada tage sin forbudsliste op til revision.

Nyhed, 02. februar 2023

Træbeklædning vinder frem i dansk byggeri

Antallet af danske byggerier beklædt med træ er steget de seneste 10 år, viser en ny opgørelse fra foreningen Træ i Byggeriet. Men selvom mængden af træbeklædning er vokset med 11 procent det seneste årti, så har det ikke rykket markant ved træbeklædningens andel i den samlede facademasse. Ifølge Træ i Byggeriet vidner det om, at den grønne omstilling af dansk byggeri bør accelereres.

Nyhed, 19. januar 2023

83 procent af træ til produktion og byggeri i Danmark er nu certificeret

En ny undersøgelse foretaget af Niras for Træ- og Møbelindustrien viser, at andelen af certificeret træ hos mange virksomheder i løbet af de seneste fem år er steget, og i dag er cirka 83 procent af det træ, der købes eller sælges til produktion og byggeri i Danmark, således certificeret.