Træ i Byggeriet
- Velkommen til foreningen

Læs mere om os

Download Rambølls nye, uvildige rapport om miljøbesparelser ved træbyggeri

Nyhed, 07. december 2021

Ny forskning: Træbyggeri øger trivslen

En ny svensk undersøgelse på baggrund af 52 husstande viser, at træbyggeri øger trivslen. Undersøgelsen støtter således op om noget af den seneste forskning på området, som ifølge adjunkt og forsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Kristine Engemann Jensen, viser en tydelig kobling mellem naturlige omgivelser og mental sundhed, og de resultater glæder man sig over hos foreningen Træ i Byggeriet.

Nyhed, 19. november 2021

Klimaindsats: Skab resultater allerede i projekteringen

Debatindlæg af Lauritz Rasmussen, sekretariatsleder i Træ i Byggeriet.

Nyhed, 26. august 2021

Klimamål: Byggeriet overser konstant én vigtig mulighed

Hvordan kan byggebranchen bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark? Det ser vi konstant nye bud på i både politiske debatter, strategier og kommissorier, men én vigtig mulighed bliver konstant overset.

Anvendelsen af træ
i byggeriet skal øges

Anvendelsen af træ i dansk byggeri bør løftes fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030. Det er et ambitiøst mål, som vi mener kan løses ved at forene vores ressourcer og viden i en fælles indsats.

Byggeriet er en af de største klimasyndere

Det skyldes blandt andet det negative aftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet end tilfældet er i dag.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

Vi tæller 28
medlemmer

Vi repræsenterer forskellige dele af træbyggeriet. Fælles for os alle er visionen om at øge anvendelsen af træ som bæredygtigt byggemateriale.

Nyheder fra
træ i byggeriet

Få de seneste nyheder fra træindustrien og byggebranchen her. Vi holder dig opdateret på den bæredygtige udvikling inden for byggeriet, træ som byggemateriale, nyheder fra vores medlemsvirksomheder og meget mere.

Nyhed, 07. december 2021

Ny forskning: Træbyggeri øger trivslen

En ny svensk undersøgelse på baggrund af 52 husstande viser, at træbyggeri øger trivslen. Undersøgelsen støtter således op om noget af den seneste forskning på området, som ifølge adjunkt og forsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Kristine Engemann Jensen, viser en tydelig kobling mellem naturlige omgivelser og mental sundhed, og de resultater glæder man sig over hos foreningen Træ i Byggeriet.

Nyhed, 19. november 2021

Klimaindsats: Skab resultater allerede i projekteringen

Nyhed, 26. august 2021

Klimamål: Byggeriet overser konstant én vigtig mulighed

Hvordan kan byggebranchen bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark? Det ser vi konstant nye bud på i både politiske debatter, strategier og kommissorier, men én vigtig mulighed bliver konstant overset.

Nyhed, 01. juli 2021

Byggeriets forbrug af træ er steget med 25 procent på 10 år

Træ vælges i stigende grad som byggemateriale. Det skyldes øget bevidsthed om, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og et større politisk fokus. Træets andel af byggeriet er dog stadig beskedent, viser en ny uvildig rapport udarbejdet af Rambøll.