Nyhed, 04. november 2019

Bestyrelsesmedlem hædret med pris

Bestyrelsesmedlem og sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen, blev tirsdag den 19. november hædret med VILLUM Fonden og VELUX Fondens Bygningskomponentpris for sin ihærdige indsats for mere brug af træelementer i moderne byggeri.

Lauritz Rasmussen blev honoreret med VILLUM Fonden og VELUX Fondens Bygningskomponentprisen, der hvert andet år belønner særlige indsatser inden for industrialiserede bygningskomponenter.

Den nuværende sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, der på mange måder er gået forrest i sit arbejde med fremstilling og brug af træelementer, har i 25 år siddet for bordenden som administrerende direktør hos Taasinge Elementer. Herfra har han på mange måder været med til at sætte barren højt for, hvordan specialfremstillede træelementer kan udgøre en fast del af byggekomponenterne i moderne byggeri.

Hæder for nytænkning

En af begrundelserne for at hædre Lauritz Rasmussens arbejde er hans innovative tilgang til fremstillingen af specialproducerede træelementer, som har betydet store skift i måden, vi i dag bruger træ i nybyggeri. Det har givet nye muligheder for, hvordan præfabrikerede træelementer kan skræddersyes til komplekse byggeprojekter, mens det også har været stærkt medvirkende til at sætte nye standarder for bæredygtigt og visionært byggeri.

Lauritz Rasmussen har således gentagende gange vist, at moderne byggeri ikke udelukker brugen af træelementer som centrale bygningskomponenter, og at det i høj grad kan anvendes i samspil med andre byggeelementer.

En nødvendig byggeklods i kampen for et bedre klima

En anden central faktor for hæderen er ikke blot den arkitektoniske værdi, hans arbejde har bidraget til, men også de store energibesparelser, der medfølger ved produktion af præfabrikerede træelementer. Ved at skabe kontrollerede produktionsrammer er det nemlig lykkedes at fremstille klimavenlige byggeelementer, der fungerer på lige fod med byggekomponenter med langt højere energiomkostninger. Det har bidraget til store energi- og ressourcebesparelser i moderne byggeri, som i sig selv er prisen værdig.

Kærligheden til byggeri og træ er uforandret, siden Lauritz Rasmussen begyndte sin karriere som møbelsnedker i forældrenes garage. I dag står Bygningskomponentprisen som et synligt bevis på, at Lauritz Rasmussen har været med til at sætte brugen af træelementer i moderne byggeri på dagsordenen.

Vi ønsker Lauritz stort tillykke med prisen.

Læs mere om prisen og begrundelsen for kåringen her: https://veluxfoundations.dk/da/content/haeder-til-dedikeret-og-nysgerrig-traemand