Nyhed, 11. december 2019

Byggeriets klimaudfordringer skal adresseres

Andelen af træmaterialer i byggeriet er paradoksalt nok faldet markant de seneste 10 år. I Norge og Sverige går det den modsatte vej blandt andet på grund af offentlige tilskud, der skal øge anvendelse af træ i byggeriet.

I januar i år underskrev de nordiske stats- og klimaministre en erklæring, der blandt andet har til formål at fremme brugen af ​​bæredygtigt produceret træ, herunder i byggeri. Det vurderes, at træ kan være med til at mindske byggeriets CO2-aftryk med op til 60 procent, men alligevel er andelen af træ i dansk byggeri faldet markant de seneste 10 år:

- Der findes ikke præcise tal for, hvor stor en andel beton, stål, træ m.v. vi bygger med i Danmark. Men ud fra import- og eksporttal samt egen produktion i Danmark er det vores vurdering, at andelen af træ i byggeriet er faldet fra 12 til 8 procent de sidste 10 år. Det betyder, at byggeriets klimaeffekt stiger, og det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt på et tidspunkt, hvor netop byggeriet skal gå nye veje for at reducere udledningen, siger bestyrelsesformand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet, Martin Tholstrup.

Han påpeger, at det i landene omkring Danmark går den modsatte vej. I Norge har man indført et statstilskud, der tilgodeser anvendelsen af træ i byggeriet. Jo flere kubikmeter træ, der indgår, jo bedre bliver økonomien for bygherre:

- I Norge og delvist også i Sverige har man taget nye midler i brug for at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Det har fået den konsekvens, at den forholdsvis konservative byggebranche begynder at tænke i nyt og at substituere andre byggematerialer med træ, fortsætter Martin Tholstrup.

Han anerkender, at man i Norge og Sverige har helt andre traditioner for at bygge i træ. I Danmark har de tunge materialer tegl og beton været fremherskende, mens træbranchen er meget fragmenteret og dermed ikke har kunnet modstå de massive kampagner fra substituerende produkter, lyder forklaringen. Derfor har Træ i Byggeriet, som Martin Tholstrup repræsenterer, sat en forsigtig målsætning, der indebærer en fordobling af anvendelsen af træ i byggeriet frem mod 2030:

- Der er bred opbakning til regeringens klimamål, hvor Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. Det skal byggeriet som en stor CO2-udleder naturligvis bidrage til, og her er en øget anvendelse af træ i byggeriet en lavt hængende frugt, vi let kan plukke. Her skal vi ikke vente på den teknologiske udvikling. Vi kan starte allerede i morgen, hvis der er tilstrækkelig motivation for det, pointerer han.

Om Træ i Byggeriet

Træ i Byggeriet er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet. Foreningen er stiftet i foråret 2019 og består af 28 toneangivende virksomheder inden for byggesektoren. Alle har fokus på træ og er dedikeret til en øget anvendelse af træ i byggeriet.