Nyhed, 24. oktober 2023

Byggeriets rådgivere: Her er de største udfordringer ved at bygge i træ

Brandsikkerhed og manglen på præaccepterede løsninger er de største udfordringer ved træbyggeri. Det viser en undersøgelse blandt rådgivende ingeniører og arkitekter, som Voxmeter har foretaget på vegne af Træ i Byggeriet.

Om undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at afdække de danske rådgivende ingeniørers og arkitekters kendskab til og brug af træmaterialer i byggeriet.

Undersøgelsen er udført af Voxmeter og er foretaget i foråret 2023 blandt i alt 100 respondenter, hvor af den ene halvdel består af rådgivende ingeniører, mens den anden er arkitekter.


Konklusioner

1. Over halvdelen af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører peger på manglen på præaccepterede løsninger som en af de største udfordringer ved at bygge i træ.

 

2. Mere end to ud af tre af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører anser også udfordringer med brandsikkerheden som en af de største barrierer ved træbyggeri.

 

3. Mere end hver sjette af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører forventer, at de nye klimakrav vil få flere af byggeriets rådgivere til at anbefale træbyggeri.

Kun 5 procent tror, at kravene vil have en mindre eller slet ingen effekt.


4. Knap halvdelen af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører efterlyser frit tilgængelige casebyggerier og byggetekniske detaljer.


5. Næsten to tredjedele af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører mener, at de har viden og kompetencer til at kunne indgå i et træbyggeriprojekt.

Knap 30 procent vurderer, at de kun i nogen grad har den fornødne viden og kompetencer, mens kun tre procent ikke mener, at de kan hjælpe med træbyggeri.


6. Hele 40 procent af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører anvender i vid udstrækning træmaterialer til facader.

Kun 9 procent arbejder ikke med træfacader.  


7.
Næsten en fjerdedel af de adspurgte arkitekter og rådgivende ingeniører vurderer, at mere end 20 procent af virksomhedens projekter har træ som bærende konstruktion.


Hent konklusionerne fra undersøgelsen som PDF her