Nyhed, 25. august 2020

Se vores nye film

Bygge- og boligsektoren står for næsten 40 procent af verdens samlede CO2-udledning, og byggematerialer som stål og cement står alene for cirka 15 procent. Men der findes allerede gode alternativer til de meget miljøbelastende byggematerialer - og det har vi lavet en film om.

Se vores nye profilvideo her:

En øget anvendelse af træbaserede byggematerialer er den mest nærliggende løsning på byggeriets klimaudfordringer, der allerede i dag vil kunne bidrage væsentligt til vores fælles, ambitiøse klimamål. Potentialet ved øget træbyggeri er stort og alene inden for nybygget boligbyggeri kan der opnås en CO2-besparelse på over 3,5 millioner tons.

I foreningen Træ i Byggeriet arbejder vi derfor aktivt for at få sat bæredygtigt træbyggeri øverst på dagsordenen i den sektor, der indeholder det største potentiale for klimaforbedringer. Konkret arbejder vi for, at andelen af træ i byggeriet i Danmark skal øges fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030.

Svaret findes i træ

Byggebranchen kan bidrage til den nationale og globale målsætning om at minimere CO2-udledningerne ved at træffe bevidste design- og materialevalg. Her har træ flere blandt følgende fordele: