Nyhed, 11. januar 2023

Store transport- og montagefordele ved at bygge med træ

Træ vejer markant mindre end andre byggematerialer, og det giver nogle klare fordele både i forhold til transport, løft og montage, når større byggerier skal opføres. Det vil foreningen Træ i Byggeriet fremadrettet øge opmærksomheden omkring, hvilket blandt andet bliver med hjælp fra kran- og transportvirksomheden BMS, som nu sætter strøm til sine kraner.

Byggematerialers vægt spiller en stor rolle, når større byggerier skal opføres. Det gælder ikke mindst i forhold til transport, løft og montage, hvor mindre vægt er lig med mindre transport på vejene, mens det også i montagen muliggør brugen af kraner på strøm fremfor diesel, som alt sammen bidrager til et mindre CO2-udslip. Her har træ dermed nogle markante fordele i forhold til eksempelvis beton, da træ har en densitet på blot 0,4-0,5 tons per kubikmeter, mens beton ligger på 2,4.

De fordele har man blandt andet oplevet ved projekter som Dalston Lane i London og Kajstaden i Sverige, hvor man eksempelvis ved CLT-byggeriet Dalston Lane formåede at reducere antallet af leverancer til byggepladsen med 80 procent og dermed CO2-udledningen markant. Men ifølge Træ i Byggeriet er det fordele, der ikke er særlig stor opmærksomhed omkring i dag, og derfor vil foreningen blandt andet med et nyt samarbejde arbejde målrettet på at skærpe det fokus.  

- Fra 2023 skal der som noget nyt til alle byggerier omfattet af energirammen udføres en livcyklusanalyse, og for byggerier over 1.000 kvadratmeter må CO2-udledningen maksimalt udgøre 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. De faser i byggeriet, som LCA-beregningen omhandler, udgør indtil videre kun produktfasen, driftsfasen, udskiftning, energiforbrug samt bortskaffelse ved endt levetid. Det vil med andre ord sige, at CO2-udslippet forbundet med transport og opførelse, desværre endnu ikke indgår, selvom det spiller en kæmpe rolle, fortæller sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen, og fortsætter.

- Det skyldes blandt andet, at der forsat mangler tilstrækkeligt datagrundlag for, at transport, kraning og opførelse kan indregnes, hvilket forventes at komme i 2025. Men det ændrer ikke på, at det har betydning allerede i dag, og derfor vil vi nu med hjælp fra en af landets store transportvirksomheder bidrage til et skærpet fokus omkring det, så vi kan skabe et endnu større incitament for at bygge i træ og dermed hurtigere få nedbragt byggeriets samlede CO2-udslip. 

Transportvirksomhed træder ind i forening 
Træ i Byggeriet har således netop indledt et samarbejde med kran- og transportvirksomheden BMS, som har stort fokus på at nedbringe CO2-udledningen i forbindelse med transport og kranopgaver – blandt andet ved løbende at udskifte deres kraner – i takt med, at leverandører af kraner og lastbiler bliver klar til det – så de fremadrettet kører på strøm frem for diesel.

BMS er for nyligt blevet medlem af Træ i Byggeriet for netop at bidrage med sin store viden på kran- og transportområdet og dermed sætte endnu mere fokus på transporten af træ.

- Noget af det, vi lige nu fokuserer på, er, at så mange af vores kraner og lastbiler som muligt skal kunne drives med strøm. Det giver nemlig nogle markante besparelser i CO2-udledningen. Og for at det kan lade sig gøre, spiller vægten af det, vi transporterer og hejser, naturligvis en stor rolle – jo tungere byggematerialerne er, jo mere energitunge er de nemlig også at transportere og hejse på plads. Derfor vil vi gerne fokusere mere på træbyggeri fremadrettet, og hvordan vi kan skabe de bedste rammer i forbindelse med kraning og transporten af det, lyder det fra projektsalgsdirektør hos BMS, Kim Hvolbøl, og fortsætter:

- Vi er derfor blevet medlem af Træ i Byggeriet, så vi med vores mange års erfaring på området kan bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i forbindelse med transporten og hejsning af træ yderligere. Samtidig kan vi bidrage til at rådgive og udvikle montagemetoder sammen med producenterne og ikke mindst hjælpe til med udvikling af løfteudstyr, så vi sikrer os et endnu grønnere byggeri i fremtiden.