Nyhed, 20. december 2019

Træsektoren yder milliardstort bidrag til det danske samfund

Ifølge en aktuel analyse bidrager den danske træsektor årligt med milliardstore bidrag, skabelse af hundredtusindvis af jobs og ikke mindst bæredygtige løsninger til det danske samfund.

Træsektoren omfatter alle virksomheder, der beskæftiger sig med træ som hovedmateriale, og dykker man ned i en aktuel sektoranalyse udarbejdet for Dansk Skovforening, Brancheforeningen Danske Byggecentre, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Træforening og Dansk Energi står det klart, at træsektoren har en kæmpe indflydelse på det danske samfund.

 

Kigger man nærmere på sektoranalysen fremgår det, at den samlede træsektor hvert år bidrager med intet mindre end 77 milliarder kroner til Danmarks bruttonationalprodukt. Heraf fremgår det yderligere, at det største område inden for træsektoren er bygge og anlæg, der årligt bidrager med 12,4 milliarder kroner. Træsektorens næststørste bidragsområde er engros- og detailhandel med et årligt tilskud på 8,2 milliarder kroner, og herefter energiproduktion med 4,3 milliarder kroner.

 

- Flere og flere får øjnene op for de muligheder og løsninger, som brugen af træ tilbyder. Træ excellerer blandt andet, når det gælder bæredygtighed, da træ kan nemlig erstatte energitunge byggematerialer såsom stål og metal. Derudover har træ også et langt højere genanvendelighedspotentiale, hvilket gør det til en miljøvenlig og fordelagtig løsning, siger bestyrelsesformand for Træ i Byggeriet, Martin Tholstrup.

 

Også når det gælder beskæftigelse spiller træsektoren en stor rolle i det danske samfund. På landsplan beskæftiger træsektoren over 115.300 danskere, hvoraf 22.600 af disse arbejder inden for bygge og anlæg, og 8.500 er beskæftiget inden for træindustrien.

 

- Arbejdspladserne i træsektoren kommer hele den danske befolkning til gode. Det gør den netop, fordi de beskæftigede stammer fra vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, da virksomhederne dækker over utroligt mange formål og områder. Der er en høj andel af faglærte, hvilket afspejler fokusset på tekniske kundskaber og fremstilling, mens ufaglærte og folk med videregående uddannelser også er stærkt repræsenteret i træsektoren, forklarer Martin Tholstrup.